İşletmeleri Akıllandırır ve Dijitalleştirir

Stok Yönetimi Tohumluk-Fire, Parti, Sertifikalandırma  • Üretim sürecinde tohumluk-fire yönetimi, parti, sertifikalandırma ve ürünü satışa hazır hâle getirme aşamaları dijital hâle gelir.